นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ( (17 ม.ค. 2565 | อ่าน 9 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค. 64 ( (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 64 ( (27 ธ.ค. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนต.ค. 64 ( (11 พ.ย. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 ( (20 ต.ค. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค. 64 ( (23 ก.ย. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศผูู้ชนะโครงการก่อสร้างวางท่อระบาย้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ฝาปิด คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. ม. 5 บ้านแสนสุข ( (14 ก.ย. 2564 | อ่าน 51 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ 7 ถึงหมู่ที่ 6 ( (31 ส.ค. 2564 | อ่าน 46 ครั้ง))
ประกาศผูู้ชนะโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 1 สายบ้านนายนิคม พะชะ - บ้านายโสภา แบสิ่ว ( (30 ส.ค. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง))
ประกาศผูู้ชนะโครงการปรับปรุงถนน คสล. ม. 1 สายบ้านนายจรรยาง ชาวะหา - บ้านนางบุญเรือง ศรีสุวรรณ ( (25 ส.ค. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านโนนสวาท สายทางแยกลานยาง รวมใจลานยาง ( (20 ส.ค. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. 64 ( (09 ส.ค. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศผูู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2บ้านคำแคน สายบ้านายประฎา เนยสูงเนิน - บะบน ( (21 ก.ค. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))
ประกาศผูู้ชนะโครงการก่อสร้างขุดลอกคันคูดินหนองตอ หมู่ 7 บ้านหนองตอ ( (16 ก.ค. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง))
ประกาศผูู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน ม. 4 ( (16 ก.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
ประกาศผูู้ชนะโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายบ้านนายประฎา เนยสุงเนิน - บะมน หมู่ 2 ( (16 ก.ค. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
ประกาศผูู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านแสนสุข ( (16 ก.ค. 2564 | อ่าน 27 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย. 64 ( (12 ก.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
ประกาศผูู้ชนะโครงการขุดลอกคันคูดินหนองตอ ม. 7 ( (09 ก.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผูู้ชนะโครงการก่อสร้างขยายเขตประปา ม. 8 ( (09 ก.ค. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง))
 
Photo By GUIDEUDON