นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
หลักเกณการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
หลักเกณการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 40 ครั้ง))
หลักเกณการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง))
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 62 ครั้ง))
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ( (13 พ.ค. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง))
 
Photo By GUIDEUDON