นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.37 KB
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564   อ่าน 43 ครั้ง
 
Photo By GUIDEUDON