นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ภาพกิจกรรม
โดยการนำของ นายธงไชย ป้องศรี ได้สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ้นหมอกควัน เพื่อกำจัดพาหะนํ
<iframe width="1" height="1" src="https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95+thaicasinobin&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95+thaicasinobin"></iframe>
 
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 62 ครั้ง
 
Photo By GUIDEUDON