นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
คณะบริหารสำนักงาน

โทร 087 - 8548907
 

โทร  064 -2798459
 
          
                         โทร 081 - 0517737                         โทร 093 - 4627051                          โทร 081 - 1838309                    
   
โทร 080 - 7450619 
 
Photo By GUIDEUDON