นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.55 KB
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.07 KB
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.77 KB
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.52 KB
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330.28 KB
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 294.75 KB
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.97 KB
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 327.01 KB
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 363.28 KB
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.64 KB
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.35 KB
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.95 KB
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.32 KB
 
Photo By GUIDEUDON