นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
 
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ได้จัดโครงการคุณธรรมจริธรรม คณะผู้บริหาร  สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดต่อต้าน การทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.09 KB

 
Photo By GUIDEUDON