นายบวรพัฒน์ ทุมมณี
ปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลนาสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
แบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
217 ม.1 ตำบลนาสวรรค์   ตำบลนาสวรรค์  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4202-3435 เบอร์แฟกส์ 0-4202-3435
Email : nasawan217@gmail.com
เรื่อง :
ข้อความ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อ :
กรอกรหัส :
 
Photo By GUIDEUDON