นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง

โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง

เพาะต้นดาวเรือง

เพาะต้นดาวเรือง

โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามแนวพระราชดำริ

โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวพระราชดำริ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ในเขตตำบลนาสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ในเขตตำบลนาสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม ประจำปี 2560

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม ประจำปี 2560

ประชุมสภาสมัยที่ 3/60 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ประชุมสภาสมัยที่ 3/60 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ (07 มี.ค. 60 | อ่าน 126 ครั้ง)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งทั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ (07 มี.ค. 60 | อ่าน 143 ครั้ง)
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (07 มี.ค. 60 | อ่าน 185 ครั้ง)
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ (07 มี.ค. 60 | อ่าน 134 ครั้ง)
รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง (07 มี.ค. 60 | อ่าน 139 ครั้ง)
หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ยินยอมให้พนักงานส่วนตำบลสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (07 มี.ค. 60 | อ่าน 221 ครั้ง)
ประกาศ การยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2560 (13 ม.ค. 60 | อ่าน 152 ครั้ง)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อ.บ.ต.นาสวรรค์ (10 ม.ค. 60 | อ่าน 152 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (31 ต.ค. 59 | อ่าน 171 ครั้ง)
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (17 มิ.ย. 59 | อ่าน 276 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบแปลนซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 7,ม.8,ม.9 (22 มี.ค. 61 | อ่าน 38 ครั้ง)
แบบแปลนซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 5,ม.6 (22 มี.ค. 61 | อ่าน 39 ครั้ง)
แบบแปลนซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 3,ม.4 (22 มี.ค. 61 | อ่าน 35 ครั้ง)
แบบแปลนซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 1,ม.2 (22 มี.ค. 61 | อ่าน 38 ครั้ง)
ใบแสดงปริมาณงานซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (22 มี.ค. 61 | อ่าน 36 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงิน ปปช (22 มี.ค. 61 | อ่าน 36 ครั้ง)
งานซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 9 (22 มี.ค. 61 | อ่าน 37 ครั้ง)
งานซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 8 (22 มี.ค. 61 | อ่าน 37 ครั้ง)
งานซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 7 (22 มี.ค. 61 | อ่าน 35 ครั้ง)
งานซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 6 (22 มี.ค. 61 | อ่าน 35 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์ หมู่ 2
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์ หมู่ 3
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์ หมู่ 4
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์ หมู่ 4
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์ หมู่ 5
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์ หมู่ 6
 
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลนาสวรรค์
 
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ พช
 
ปร6 โครงการปรัปบปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ พช
 
ปร5 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ พช
 
ปร4.4 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ พช
 
ปร4.2 โครงการก่ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ พช
 
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
 
ปร5 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม. หมู่ 4
 
แบบ1
 
แบบ2
 
แบบ3
 
แบบ4
 
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามหนองหลวง
 
ปร5 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามหนองหลวง หมู่ 1
 
ปร4.1 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามหนองหลวง หมู่ 1
 
 
ปร4.2 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามหนองหลวง หมู๋ 1
 
    พฤษภาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2016
ปรับปรุง 24/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 79947
Page Views 131514