นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

อบต.นาสวรรค์นำโดยนายกธงไชยนำดอกดาวเรืองสนับสนุนอำเภอเมืองบึงกาฬจำนวล1000ต้นเพือประดับสถานทีอำเภอ

อบต.นาสวรรค์นำโดยนายกธงไชยนำดอกดาวเรืองสนับสนุนอำเภอเมืองบึงกาฬจำนวล1000ต้นเพือประดับสถานทีอำเภอ

โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง

โครงการตรวจเยี่ยมฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง

เพาะต้นดาวเรือง

เพาะต้นดาวเรือง

โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามแนวพระราชดำริ

โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวพระราชดำริ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ในเขตตำบลนาสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ในเขตตำบลนาสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม ประจำปี 2560

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม ประจำปี 2560

ประชุมสภาสมัยที่ 3/60 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ประชุมสภาสมัยที่ 3/60 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ (07 มี.ค. 60 | อ่าน 72 ครั้ง)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งทั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ (07 มี.ค. 60 | อ่าน 82 ครั้ง)
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (07 มี.ค. 60 | อ่าน 79 ครั้ง)
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ (07 มี.ค. 60 | อ่าน 76 ครั้ง)
รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง (07 มี.ค. 60 | อ่าน 79 ครั้ง)
หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ยินยอมให้พนักงานส่วนตำบลสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ (07 มี.ค. 60 | อ่าน 113 ครั้ง)
ประกาศ การยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2560 (13 ม.ค. 60 | อ่าน 96 ครั้ง)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อ.บ.ต.นาสวรรค์ (10 ม.ค. 60 | อ่าน 94 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (31 ต.ค. 59 | อ่าน 110 ครั้ง)
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (17 มิ.ย. 59 | อ่าน 210 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ปร6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 (30 พ.ย. 60 | อ่าน 10 ครั้ง)
ปร5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 (30 พ.ย. 60 | อ่าน 9 ครั้ง)
ปร4.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 (30 พ.ย. 60 | อ่าน 9 ครั้ง)
ปร4.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 (30 พ.ย. 60 | อ่าน 9 ครั้ง)
ปร4.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 (30 พ.ย. 60 | อ่าน 8 ครั้ง)
ปร4.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 (30 พ.ย. 60 | อ่าน 8 ครั้ง)
ปร4.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 (30 พ.ย. 60 | อ่าน 8 ครั้ง)
ปร4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 (30 พ.ย. 60 | อ่าน 11 ครั้ง)
ปร6 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. สายรพ.สต.นาสวรรค์ - วัดป่าอรัญญวิเวก (08 ก.ย. 60 | อ่าน 17 ครั้ง)
ปร5 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. สาย รพ.สต.นาสวรรค์-วัดป่าอรัญญวิเวก (08 ก.ย. 60 | อ่าน 17 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์ หมู่ 2
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์ หมู่ 3
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์ หมู่ 4
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์ หมู่ 4
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์ หมู่ 5
 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลนาสวรรค์ หมู่ 6
 
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลนาสวรรค์
 
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร4.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ปร6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6
 
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ พช
 
ปร6 โครงการปรัปบปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ พช
 
ปร5 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ พช
 
ปร4.4 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ พช
 
ปร4.2 โครงการก่ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ พช
 
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
 
ปร5 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม. หมู่ 4
 
แบบ1
 
แบบ2
 
แบบ3
 
แบบ4
 
ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามหนองหลวง
 
ปร5 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามหนองหลวง หมู่ 1
 
ปร4.1 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามหนองหลวง หมู่ 1
 
 
ปร4.2 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามหนองหลวง หมู๋ 1
 
    มกราคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2016
ปรับปรุง 30/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 64259
Page Views 91029